Mgr. et Mgr. Tímea Vidová

Vzdělání:

 • Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK a sociální práci tamtéž.
 • Absolvovala psychoterapetutický výcvik v systemickém přístupu.
 • Je frekventantkou psychoterapeutického Dasein analytického výcviku – péče o duši.

Dále absolvovala výcviky a kurzy:

 • Krizová intervence
 • Krizová intervence – práce s tělem
 • Rozhovor v Daseinanalytickém přístupu.
 • Specializační akreditovaný kurz Poradce rané péče.
 • Kurz Senzomotorický vývoj dětí do 3 měsíců.
 • Ostrov rodiny
 • Výcvik Linky důvěry
 • Techniky práce s biosyntézou
 • Akreditovaný kurz Masér ve zdravotnictví

Zkušenosti:

 • Osm let dobrovolnické práce na dětské onkologii (svépomocná skupina rodičů, koncepce herní práce v nemocnicích atd.)
 • Poradkyně rané péče, sociální psycholog, vedení svépomocné skupiny pro matky
 • RIAPS – Linka důvěry
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
 • Amélie – vedení skupiny žen se závažným onkologickým onemocněním
 • Práce na Psychosomatické klinice
Zaměření terapie:
 • pracuje s dospívajícími (od 12 let), dospělými
 • párová terapie
 • rodinná terapie

tel: +420 777 824 424

email: timea.vidova@ktcentrum.cz