Mgr. Timea Vidová

Vzdělání:

  • Vystudovala psychologii a sociální práci na FF UK. 
  • Absolvovala výcvik v systemické psychoterapii.

Zkušenosti:

  • Pracovala jako terapeutka Společnosti pro ranou péči.
  • Pracovala jako terapeutka na Psychosomatické klinice.
  • Má zkušenosti s prací s lidmi s onkologickým onemocněním.
Zaměření terapie:
  •  Dospělí a dospívající.
  • Individuální a párová terapie.

tel: +420 777 824 424

email: timea.vidova@ktcentrum.cz