PhDr. ThDr. Václav Mitáš, Ph.D.

Důležití jste pro mě vy. Každý z vás je autentickou osobností a já se pokusím pomoci vám vykročit a jít směrem, který pro vás bude smysluplný.  Mými klienty byli často lidé v extrémně složitých psychosociálních situacích: Procházející psychickou zátěží složitých vztahů ale i zdánlivě běžných rozchodů a rozvodů, obvinění a odsouzení ve věznicích i jejich rodiny a další. Za jednu z klíčových profesních zkušeností považuji doprovázení věřících, na které v církvi či náboženské skupině nebyli příliš laskaví. Jsem také hrdým otcem prepubertální dcery, fanouškem fotbalových rozhodčích, milovníkem českého filmu, mám rád vaření a dobré jídlo, jazz i vážnou hudbu a mnoho dalšího.

Vzdělání:

  • vystudoval katechetiku na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici
  • získal doktorát v oboru sociální práce (PhDr.)
  • získal doktorát z praktické teologie na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (ThDr., Ph.D.)
  • Pětiletý výcvik v nedirektivním směr PCA Carla Rogerse (Person-Centered Approach), tedy terapii zaměřenou více na klienta než na problém. Aktuálně frekventuje supervizní část.

Zkušenosti:

  • Působil jako vězeňský kaplan.
  • Přednášel praktickou teologii a sociální práci na HTF UK v Praze a na Evangelikálnmím teologickém semináři.
  • Věnuje se sportovnímu mentálnímu koučinku a vzdělávání fotbalových rozhodčích
Zaměření terapie:
  • individuální terapie
  • párová terapie

tel: +420 602 540 488

email: vaclav.mitas@ktcentrum.cz

Ceník

Individuální terapie – 1.000,- Kč/hod.
Párová terapie – 1.200,- Kč/hod.
Jednorázová konzultace – 1.000,- Kč/hod.
V individuálních odůvodněných případech se lze domluvit na slevě.
 
Setkávání převážně Soukenická nebo Na Poříčí.