PhDr. Soňa Třísková

Co mě v životě inspiruje:

„K utonutí nedojde tím, že člověk spadne do řeky, ale tím, že v ní zůstane.“ (A. De Mello)

Vzdělání:

  • Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na UK v Praze.
  • Absolvovala terapeutický výcvik v systemické a narativní terapii.
  • Prošla řadou kurzů z oblasti psychologie, terapie, krizové intervence a doprovázení.

Zkušenosti:

  • Mnoho let pracuje jako psycholog v pedagogicko-psychologické poradně, kde pracuje s dětmi i jejich rodiči.
  • Od roku 2010 působí jako terapeut a poradce, nejdříve v rámci projektu Pastorační poradny na ETS a nyní v KTC.
  • Dlouhodobě vyučuje na ETS.

Zaměření terapie:

  • individuální terapie (osobní problémy různého druhu, vztahové problémy, osobní krize)
  • párová/manželská terapie (vztahové problémy, párové krize apod.)

tel: +420 734 355 637

email: sona.triskova@ktcentrum.cz