Mgr. Ráchel Bícová

Vzdělání:

  • FF UK, obor Sociální práce
  • Supervizní výcvik v pomáhajících profesích s evropskou akreditací ANSE
  • započatý Psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení

Zkušenosti:

  • 10 let výuky na ETS, obor Pastorační a sociální práce
  • 25 let lektorování seminářů pro rodiče a pracovníky s dětmi
  • pastorační práce, krizová intervence
  • supervizní práce (podpora pomáhajících profesionálů)
Zaměření terapie:
  • přístup zaměřený na řešení
  • relaxační techniky, terapie ztišením
  • práce s dospělými a dospívajícími

tel: +420 732 816 815

email: rachel.bicova@ktcentrum.cz

Ceník

Individuální terapie
Párová terapie
Supervize