Mgr. Ráchel Bícová

Vzdělání:

 • Vystudovala FF UK, obor Sociální práce.
 • Absolvovala Supervizní výcvik v pomáhajících profesích s evropskou akreditací ANSE
 • Absolvovala Kompletní psychoterapeutický výcvik v přístupu zaměřeném na řešení (Dalet, Olomouc)

Zkušenosti:

 • 10 let výuky na ETS, obor Pastorační a sociální práce
 • 25 let lektorování seminářů pro rodiče a pracovníky s dětmi
 • pastorační práce, krizová intervence
 • supervizní práce (podpora pomáhajících profesionálů)
 • věnuje se osvětě o duševním zdraví na svém fb profilu Mezi řečí
Zaměření terapie:
 • přístup zaměřený na řešení
 • relaxační techniky
 • práce s dospělými a dospívajícími

tel: +420 732 816 815 (pouze SMS)

email: rachel.bicova@ktcentrum.cz

Ceník

Aktuální ceník najdete na: https://www.rachelbicova.cz/

Pracuji v poradně v Soukenické a online.