Mgr. Gabriela Même

Vzdělání:
  • Université Louis Pasteur de Strasbourg, obor Psychologie
  • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, obor Sociální práce se zaměřením na aplikovanou psychoterapii a komunikaci
  • Sebezkušenostní psychodynamicky orientovaný výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii
Zkušenosti:
  • Profesní zkušenosti jsem čerpala během mých odborných praxí a stáží. Především v psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET a v Denním Sanatoriu Horní Palata VFN.
  • S terapeutickou prací s rodinami jsem se setkala v Centru pro rodinu Triangl a v Anima-terapie.
Zaměření terapie:
  • Nyní se věnuji práci s klienty, kteří se ocitli v kruhu životních problémů, ze kterých nevidí východisko, a kteří chtějí změnu.
  • Věnuji se vztahové problematice, krizím, potížím v komunikaci, závislostní problematice.
  • Nabízím podporu v poznání sebe sama a v porozumění svým problémům.

tel: +420 603 262 373

email: gabriela.meme@ktcentrum.cz

Ceník

Individuální terapie 1000,- Kč/os./50 min. sezení
 
Adresa pracoviště:
Břehová 6, Praha 1