ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) tímto informujeme naše klienty o způsobu zacházení a zpracování jejich osobních údajů.

 

  • Osobní údaje klientů zpracovávají pracovníci KTC v následujícím rozsahu: jméno (příjmení není nutné), telefonní číslo, příp. email, a to pouze za účelem vzájemné komunikace (například rušení a přesun sezení).
  • Tyto údaje zpracovává pouze příslušný pracovník KTC a nejsou zpřístupněny žádné třetí osobě.
  • Během terapie si pracovníci KTC mohou psát osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (tzn. klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s výše uvedenými osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. a nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pouze pro výkon služby a nejsou dostupné třetím osobám.
  • Nejsme zdravotnické zařízení, a proto nevedeme zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů.