S kým spolupracujeme

ADKP

ADKP

Cílem ADKP je vytvoření vstřícného prostoru pro rozvoj vzájemného dialogu křesťanství a psychologie. Jak křesťanská víra, tak psychologie mají potenciál na mnoha úrovních zasáhnout život člověka a společnosti, a jejich vzájemný dialog může vést k obohacení, prohloubení i konstruktivní kritické sebereflexi lidí, kteří se v těchto sférách pohybují.

OMAR

 Odbor pro manželství a rodinu při Radě Církve bratrské